quá trình hình thành mưa

  • Khi nào những đám mây sẽ biến thành mưa? Khi nào những đám mây sẽ biến thành mưa?
    Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn bắt gặp một trận mưa lúc này hay lúc khác. Đôi lúc, có vẻ mưa sẽ không đến nhưng ngay sau đó một trận mưa như trút bất ngờ khiến chúng ta ướt nhẹp.