quá trình hình thành nước trên trái đất

  • Bão sao Chổi cấu thành nước trên Trái Đất? Bão sao Chổi cấu thành nước trên Trái Đất?
    Một trong những điều bí ẩn lớn nhất về các hành tinh là nước xuất hiện trên Trái Đất như thế nào. Quay lại thời gian mà hành tinh của chúng ta được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm, nhiệt từ Mặt Trời đã làm cho hầu hết lượng nước ở Hệ mặt trời bị cuốn ra các bờ vực.