quá trình lây nhiễm virus

  • Virus giúp mang thai an toàn Virus giúp mang thai an toàn
    Theo một bài báo trên tờ Microbiology Today, trình tự ADN trong hệ gen của con người có nguồn gốc từ quá trình lây nhiễm virus từ xa xưa. Nó có một vài ảnh hưởng đáng ngạc nhiên đối với cơ thể con người đồng thời cũng có tầm quan trọng to lớn giúp phụ nữ mang thai an to
  • Chiến lược xâm nhập của virus lớn nhất thế giới Chiến lược xâm nhập của virus lớn nhất thế giới
    Nghiên cứu do viện Weizmann tiến hành mang đến những hiểu biết quan trọng về quá trình lây nhiễm virus. Được công bố trực tuyến trên tờ PLoS Biology, nghiên cứu tiết lộ cơ chế xâm nhập tế bào amip của Mimivirus (virus “bắt chước”) - cái tên bắt ngu