quản lý nguồn nước

  • Cân nhắc phá đường để cứu lụt cho Bangkok Cân nhắc phá đường để cứu lụt cho Bangkok
    Trung tâm Điều hành Chống Lũ lụt Thái Lan (FROC) đang tính tới khả năng đào các kênh thoát nước tại một số con đường ở phía đông thủ đô Bangkok, để cứu thành phố này khỏi cảnh ngập lụt.
  • Các quốc đảo ở TBD thiếu nước ngọt nghiêm trọng Các quốc đảo ở TBD thiếu nước ngọt nghiêm trọng
    Ngày 24/4, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố một nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đã làm nghiêm trọng hơn nữa vấn đề nước vốn đã hết sức căng thẳng của các quốc đảo Thái Bình Dương.