quần thể chim sẻ nhà

  • Chim sẻ nhận biết được mầm bệnh Chim sẻ nhận biết được mầm bệnh
    Chim sẻ nhà khỏe mạnh có khuynh hướng tránh tiếp xúc với những chim sẻ nhà bị bệnh, dấy lên hy vọng có thể theo dõi sự lây lan các căn bệnh ảnh hưởng đến con người như bệnh cúm gia cầm, theo AFP.