quầng vật chất tối

  • Phát hiện sao siêu tốc Phát hiện sao siêu tốc
    Các nhà khoa học Mỹ - Trung đã phát hiện một ngôi sao siêu tốc, di chuyển với tốc độ 1,6 triệu km/giờ, nằm gần trung tâm của Dải Ngân hà.