quadcopter

  • Xe bay hoverbike có cơ hội được cất cánh trong tương lai Xe bay hoverbike có cơ hội được cất cánh trong tương lai
    Một chiếc xe bay (hoverbike) giống trong phim Star War sẽ có cơ hội bước ra khỏi màn ảnh vào thế giới thực khi công ty chuyên làm máy bay drone Malloy Aeronautics (Anh quốc) đã vừa ký kết hợp tác với công ty SURVICE Engineering của Mỹ cùng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ để phát triển và chế tạo hoàn thiện loại phương tiện này.
  • Điều khiển máy bay quadcopter bằng suy nghĩ Điều khiển máy bay quadcopter bằng suy nghĩ
    Dự án này nhằm giúp nghiên cứu các thiết bị hỗ trợ cho người tàn/khuyết tật, ví dụ chân/tay máy hoặc bộ đồ có thể điều khiển thông qua suy nghĩ.