quang năng

  • Điều kỳ diệu của những vụ nổ Mặt trời Điều kỳ diệu của những vụ nổ Mặt trời
    Mặt trời không chỉ là vị thần ánh sáng, mà còn có nhiều hiện tượng thể hiện “sức mạnh”. Đó là các vụ nổ bão từ, nổ hào quang, nổ năng lượng tia cực tím…
  • Bếp quang năng di động Bếp quang năng di động
    Một loại bếp quang năng di động có tên GoSun có khả năng nấu một bữa ăn hoàn chỉnh, kể cả trong những ngày nhiều mây.