quay trở lại mặt trăng

  • Gấp rút xây Cổng vũ trụ Mặt trăng Gấp rút xây Cổng vũ trụ Mặt trăng
    Cổng vũ trụ Mặt trăng - điểm trung chuyển giữa Trái đất, Mặt trăng và sao Hỏa, thay thế cho Trạm vũ trụ quốc tế ISS, sẽ được xây dựng nhanh hơn so với dự định ban đầu.