rác điện tử

  • Điện thoại tan trong nước Điện thoại tan trong nước
    Máy tính bảng, điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính xách tay đang ra đời với tốc độ chóng mặt. Thực trạng đó đồng nghĩa với việc lượng rác điện tử cũng sẽ tăng nhanh chóng.