rác vũ trụ

  • NASA ghi được hình tàu ngoài hành tinh hút năng lượng Mặt trời? NASA ghi được hình tàu ngoài hành tinh hút năng lượng Mặt trời?
    Những người đam mê nghiên cứu về người ngoài hành tinh khẳng định vật thể lạ trong các hình ảnh được NASA ghi lại là tàu vũ trụ tới từ thế giới khác, tiếp cận và hút năng lượng Mặt trời.
  • Rác vũ trụ! Rác vũ trụ!
    Khoảng hơn 9.000 mảnh rác vũ trụ từ những phế liệu của vệ tinh, mảnh cách nhiệt trên thân tàu, mảnh vỡ của khoang nhiên liệu....đang trôi nổi trên quỹ đạo bao vây trái đất. Số lượng rác vũ trụ này không ngừng tăng lên, hiện tại dự đoán tổng trọng lượng của