rạn san hô khổng lồ

  • Lập bản đồ san hô toàn cầu Lập bản đồ san hô toàn cầu
    Các nhà khoa học vừa công bố loạt ảnh đặc sắc về thế giới san hô trong dự án “Caltin Seaview Survey” (Khảo sát tầm nhìn biển Caltin) với mục đích lập bản đồ san hồ trên toàn thế giới và nghiên cứu đời sống đại dương.
  • Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000km2 ngoài khơi Brazil Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000km2 ngoài khơi Brazil
    Theo phóng viên tại Buenos Aires, các nhà khoa học thuộc tổ chức môi trường Greenpeace ngày 24/4 đã công bố kết quả nghiên cứu về việc phát hiện ra một rạn san hô khổng lồ rộng 56.000km2.