rắn 4 chân

  • "Rắn bốn chân" xuất hiện ở Hà Nội "Rắn bốn chân" xuất hiện ở Hà Nội
    Một người dân ở Hà Nội trong lúc đi dạo tình cờ phát hiện sinh vật "lạ" có hình dáng như con rắn với bốn chân và "hai đầu", mà các chuyên gia cho là loài thuộc giống thằn lằn chân ngắn. Anh Đỗ Minh Dương, 21 tuổi, ở Giảng Võ, Hà Nội khi lên khu vực Trần Duy Hưng đã nhìn thấy động vật trên v&
  • Tranh cãi quanh hóa thạch rắn 4 chân Tranh cãi quanh hóa thạch rắn 4 chân
    Nghiên cứu mới cho rằng hóa thạch rắn 4 chân không mang đặc điểm của loài rắn và thực chất là một loài thằn lằn cổ đại sống dưới nước.