rắn săn mồi

  • Video: Cuộc chiến giữa diều hâu và rắn Video: Cuộc chiến giữa diều hâu và rắn
    Trong bầu trời nóng bức của sa mạc, một con diều hâu đã tìm thấy con mồi - con rắn chuông rất độc. Ai sẽ chiến thăng trong cuộc chiến của những kẻ săn mồi này?
  • Tại sao rắn đếm nhịp tim con mồi trước khi ăn? Tại sao rắn đếm nhịp tim con mồi trước khi ăn?
    Loài rắn có thể "đếm" nhịp tim của con mồi bắt được để quyết định thời gian, lực thắt ép con mồi cho đến khi nó thấy có thể nuốt con mồi một cách an toàn. Điều này giúp con loài rắn có thể ăn những con mồi to lớn hơn.