Video: Cuộc chiến giữa diều hâu và rắn

  • 3,25
  • 9.496

Trong bầu trời nóng bức của sa mạc, một con diều hâu đã tìm thấy con mồi - con rắn chuông rất độc. Ai sẽ chiến thăng trong cuộc chiến của những kẻ săn mồi này?

Xem video:

Cập nhật: 26/10/2011 Theo Youtube
  • 3,25
  • 9.496

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook