rửa rau củ

  • Cách rửa rau củ sạch và an toàn Cách rửa rau củ sạch và an toàn
    Tùy từng loại rau ăn lá, ăn củ, quả hay ăn hoa bạn nên có cách rửa riêng. Rau sạch nhất khi được rửa dưới vòi nước sạch.