robot điều khiển giao thông

  • Robot điều khiển giao thông Robot điều khiển giao thông
    Tại ngã tư, một người máy cao 1,77m, hình dạng giống người thật, đang điều khiển giao thông một cách thuần thục.