robot GUARBOT

  • Phóng viên robot trong tương lai? Phóng viên robot trong tương lai?
    Ở thời đại công nghệ số như hiện nay, báo chí rồi cũng sẽ tự động hóa và robot GUARBOT đang "nỗ lực" để trở thành một nhà báo thực thụ?