robot Tox21

  • Hệ thống robot kiểm tra độc tố Hệ thống robot kiểm tra độc tố
    Một hệ thống sàng lọc mới bằng robot tốc độ cao có khả năng kiểm tra độc tố của 10.000 hóa chất khác nhau vừa được đưa vào sử dụng ở Mỹ.