robot curiosity khoan trên sao hỏa

  • Robot của NASA khoan tìm "kho báu" trên sao Hoả Robot của NASA khoan tìm "kho báu" trên sao Hoả
    Curiosity là robot đầu tiên có khả năng khoan sâu vào đá của sao Hỏa. Lần này, Curiosity sử dụng hệ thống khoan và đập của mình để khoan, đập vào đá, lấy mẫu vật và đưa về phòng nghiên cứu trực tiếp của Curiosity.