robot grace

  • Robot cá phát hiện dầu thô Robot cá phát hiện dầu thô
    Nhà khoa học Xiaobo Tan thuộc Trường đại học bang Michigan, Mỹ vừa chế tạo thành công chú robot cá có khả năng phát hiện dầu thô bị tràn trên sông.