robot học ngôn ngữ từ người

  • Robot có thể học ngôn ngữ từ người Robot có thể học ngôn ngữ từ người
    Robot có thể phát triển các kỹ năng nền tảng của ngôn ngữ thông qua tương tác với người, theo nghiên cứu mới của Đại học Hertfordshire (Anh) trên chuyên san PLoS ONE. Các nhà nghiên cứu Anh gồm tiến sĩ Caroline Lyon, giáo sư Chrystopher Nehaniv và tiến sĩ Joe Saunders vừa hoàn tất những cuộc thí nghiệm mới theo dự án iTalk, được thực hiện với robot
  • Hàng nghìn nhà khoa học ký cam kết không phát triển robot AI sát thủ Hàng nghìn nhà khoa học ký cam kết không phát triển robot AI sát thủ
    Hàng nghìn nhà khoa học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tuyên bố sẽ không tham gia phát triển hoặc sản xuất các robot có thể nhận diện và tấn công con người.