robot otis

  • Robot bảo vệ cá tầm Robot bảo vệ cá tầm
    Cá tầm Đại Tây Dương được coi là một trong số những loài cá cổ nhất thế giới, chúng có thể sống đến 60 năm, đạt chiều dài 4,6m và nặng 360kg.