robot tìm kiếm

  • Robot đi trên tường không cần chân dính Robot đi trên tường không cần chân dính
    Robot được trước kia có thể dễ dàng đi trên nước, nhưng giờ đây, chúng còn đi được cả lên tường. Nó sẽ là công cụ hữu hiệu giải cứu người trong đống đổ nát, thiên tai.