robot tình dục

  • Tranh cãi về tương lai của robot tình dục Tranh cãi về tương lai của robot tình dục
    Những robot có thân hình gợi cảm, môi tô son bóng và ánh mắt gợi tình, nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia tâm lý tình dục, trong khi nhiều nhà đạo đức học phản đối quyết liệt.