robot thùng rác STB

  • Robot thùng rác Robot thùng rác
    Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát minh rô bốt vệ sinh, tự động di chuyển tại nơi công cộng và đề nghị người qua đường nhặt rác.