robot vệ sinh

  • DustCart-Robot thông minh tự dọn rác DustCart-Robot thông minh tự dọn rác
    Các nhà nghiên cứu châu Âu đã phát triển một loại robot thông minh có thể tự định hướng trong thành phố và thu gom rác các khu dân cư theo yêu cầu...