ruồi

  • Cảnh giác với ung thư nốt ruồi Cảnh giác với ung thư nốt ruồi
    Nốt ruồi có thể mọc ở bất cứ đâu trên cơ thể của bất cứ ai. Đa số nốt ruồi thường vô hại, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có những mụn ruồi biến thành ung thư rất nguy hiểm.