ruồi nhà

  • Nuôi ruồi làm thức ăn chăn nuôi Nuôi ruồi làm thức ăn chăn nuôi
    Đây là dự báo của một số nhà khoa học và doanh ngiệp, khi việc ấu trùng ruồi được nhân giống, nuôi dưỡng ở tại mặt đất, có thể cung cấp một lượng protein thức ăn cho cá và các loại vật nuôi khác.