rung chấn

  • Những điều chưa biết về động đất Những điều chưa biết về động đất
    Chắc chắn nhiều người sẽ kinh ngạc khi biết mỗi năm trái đất hứng chịu khoảng nửa triệu trận động đất từ những trận động đất nhẹ con người không cảm nhận được tới những trận động đất mạnh gây rung lắc gây ra thảm họa cho con người.