sâu bọ

  • Chuyện lạ về cá sấu Chuyện lạ về cá sấu
    Cá sấu là loài bò sát lớn đã có mặt trên trái đất cùng thời với khủng long, khoảng 240 triệu năm trước. Cá sấu có thể sống cả ở trên cạn và dưới nước. Những loài cá sấu lớn có thể gây nguy hiểm cho con người.
  • Những loài sâu bọ tiền sử khiến bạn “sởn gai ốc” Những loài sâu bọ tiền sử khiến bạn “sởn gai ốc”
    Không ít người sợ hãi khi thấy những loài rết, rận... Tuy nhiên khi nỗi sợ hãi chúng mang lại không là gì so với những loài sâu bọ thời tiền sử đáng sợ sau đây.