sét khô

  • 7 loại sét phổ biến trên trái đất 7 loại sét phổ biến trên trái đất
    Sét là một cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục, nó có thể hình thành giữa các đám mây mang điện tích trái dấu, giữa đám mây và mặt đất, đôi khi còn xuất hiện trong những trận phun trào núi lửa hay bão bụi.