sên biển tự vệ

  • Sên biển tự vệ như thế nào? Sên biển tự vệ như thế nào?
    Các nhà sinh học đã phát hiện ra lý do vì sao sên biển (tên khoa học aplysia) bao giờ cũng để lại một vết chất nhầy trên bề mặt những nơi chúng đã bò qua.