sóng gps

  • 2 giây để định vị con người 2 giây để định vị con người
    Chỉ mất 2 giây để xác định một người, hay đồ vật trong tòa nhà, siêu thị... Đây là đề tài nghiên cứu của Nguyễn An Khương (ĐH Cambridge) và được đánh giá là có tính thực tế cao.