sóng hoạt tính mặt trời

  • Bão mặt trời có xuất hiện ngày 9 tháng 9? Bão mặt trời có xuất hiện ngày 9 tháng 9?
    Lãnh đạo viện từ tính trái đất, tầng điện ly, sóng điện từ (ISMIRAN) Sergei Gaidas cho biết trên Ria Novosti rằng, việc xuất hiện 2 tia lửa lớn phía trong mặt trời có thể gây ra bão từ trên Trái đất vào thứ 6 ngày 9/9.