sóng thần nhật bản

  • Video mới về sóng thần Nhật Bản Video mới về sóng thần Nhật Bản
    Một đoạn video mới được công bố cho thấy sức tàn phá khủng khiếp, trong tích tắc của trận sóng thần Nhật Bản năm 2011. Sóng thần đã nhấn chìm một thị trấn nhỏ, trước khi gây hỏa hoạn rộng khắp.