Video mới về sóng thần Nhật Bản

  • 1,65
  • 5.086

Một đoạn video mới được công bố cho thấy sức tàn phá khủng khiếp, trong tích tắc của trận sóng thần Nhật Bản năm 2011. Sóng thần đã nhấn chìm một thị trấn nhỏ, trước khi gây hỏa hoạn rộng khắp.

Cập nhật: 16/08/2013 Theo Dân Trí, Youtube
  • 1,65
  • 5.086

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook