sư tử biển

  • Những "quái vật" trong lòng biển khơi Những "quái vật" trong lòng biển khơi
    Nếu như mặt đất là khu vực thống trị của con người thì biển khơi lại là nơi reo rắc vô vàn nỗi khiếp sợ cho loài người bởi đây là vùng đất của những "quái vật" to lớn, hung dữ và đầy nọc độc.