sư tử túi

  • Sư tử có túi từng tồn tại Sư tử có túi từng tồn tại
    Australia ngày nay vắng bóng những kẻ săn mồi cỡ lớn sống trên cạn, nhưng chỉ khoảng 30.000 năm trước lục địa này là lãnh thổ của loài Thylacoleo carnifex – sư tử có túi.