sản xuất bút bi

  • Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tự sản xuất được bút bi Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tự sản xuất được bút bi
    Đối với Trung Quốc thì đây là một "tiến bộ vượt bậc" khi lần đầu tiên có thể tự sản xuất viết bi. Bạn không đọc nhầm đâu bởi dù hàng năm họ sản xuất tới 40 tỷ cây bút, 80% trong số đó xuất khẩu ra thế giới nhưng toàn bộ phần bi ở đầu bút đều phải nhập từ Thụy Sĩ hoặc Nhật,...