sống lâu trăm tuổi

  • Bí quyết để sống thọ nhất thế giới Bí quyết để sống thọ nhất thế giới
    Các nghiên cứu khoa học mới tái khẳng định, nếu không được trời phú cho gene “sống lâu trăm tuổi”, con người vẫn có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đạt kỷ lục cao tuổi nhất thế giới nhờ lối sống lành mạnh và điều độ.