sự đầu thai

  • Trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt Trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt
    Trong cuộc sống có những sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tin và không thể giải thích được, khi đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của số phận hay khoa học còn có những lý thuyết khác về bí ẩn này?
  • Những ngôi mộ đôi bí ẩn ở Siberia Những ngôi mộ đôi bí ẩn ở Siberia
    Các nhà khảo cổ mới đây tiến hành khai quật nhiều ngôi mộ chôn cất đôi hoặc chôn cất theo gia đình ở vùng Siberia, có niên đại khoảng 3.500 năm.