sự khác biệt về thị giác

  • Phụ nữ nhìn thế giới hoàn toàn khác đàn ông Phụ nữ nhìn thế giới hoàn toàn khác đàn ông
    Trang Live Science dẫn lời nhà nghiên cứu Israel Abramov đến từ trường Đại học Thành phố New York (CUNY) cho biết: “Cũng như với các giác quan khác, ví dụ như thính giác và khứu giác, chúng tôi phát hiện sự khác biệt rõ nét về thị giác giữa đàn ông và phụ nữ”.