sự ra đời của cây bút

  • Lịch sử ra đời của cây xăng và trạm xăng Lịch sử ra đời của cây xăng và trạm xăng
    Chẳng hẳn các bạn không lạ với "cây xăng" hay những trụ bơm xăng tại các trạm đổ xăng dầu, chúng to lớn, có màn hình điện tử, siết "cò" bơm là số nhảy vèo vèo.
  • Sự ra đời của cây bút chì Sự ra đời của cây bút chì
    Một công cụ viết lách có vẻ nhỏ bé, khiêm tốn, thậm chí tầm thường nhưng sức ảnh hưởng của cây bút chì với con người lại vô cùng quan trọng.