sự sống trong lòng Trái Đất

  • Phát hiện về carbon và sự sống trong lòng Trái Đất Phát hiện về carbon và sự sống trong lòng Trái Đất
    Phát hiện của các nhà khoa học đang thực hiện công trình có tên gọi Deep Carbon Observatory, nghiên cứu về sự vận động của carbon bên dưới bề mặt Trái Đất cho biết không gian chưa phải là nơi duy nhất tồn tại sự sống.