sự tồn tại của con người

  • Con người tồn tại vô nghĩa hay có nghĩa? Con người tồn tại vô nghĩa hay có nghĩa?
    Có bao giờ chúng ta tự hỏi, con người sinh ra rồi chết đi trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, chẳng lẽ con người chỉ tồn tại như một ngọn nến thắp sáng lên rồi vụt tắt, chẳng có ý nghĩa và nghĩa lí gì sao?