Thuyết "Vật lý: Hạt - Trường thống nhất" (phần 2)

  • 3.604

Thế giới tự nhiên tồn tại khách quan, con người cũng nằm trong thế giới tự nhiên đó, sự tồn tại của con người là đỉnh cao của tạo hoá mà thế giới vật chất đã tạo ra.  

>>> Thuyết "Vật lý: Hạt - Trường thống nhất" (phần 1)

Con người không chỉ đơn thuần là khối vật chất vô tri, từ khi loài người sinh ra, ngoài mưu cầu cuộc sống tối thiểu để duy trì sự sống, con người luôn tìm tòi khám phá thế giới vật chất xung quanh, chinh phục, cải tạo tự nhiên theo mục đích của mình. Tại sao? Như thế nào? là câu hỏi ngàn đời, của mọi chủng tộc đối với thế giới vật chất, câu hỏi đó không bao giờ là cũ, câu trả lời vào thời điểm này hay giai đoạn lịch sử khoa học này là thoả đáng nhưng có thể sẽ không phù hợp đối với những vấn đề, sự kiện của giai đoạn sau.

Từ cổ đại đã có những nhà hiền triết đưa ra những lý giải về sự tồn tại của vật chất, trải qua các thời kỳ lịch sử lúc thăng, lúc trầm các nhà khoa học luôn tìm tòi khám phá thế giới vật chất từ thực nghiệm, giả thuyết và các thuyết về vật chất đã ra đời.

Thuyết cấu tạo về vật chất là kết quả thu được từ thực nghiệm, định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm về sau, tìm lối đi ngắn cho các khám phá khoa học cũng như dự đoán các khả năng, các kết quả có thể có được từ thế giới vật chất. Thuyết về cấu tạo vật chất cũng phải luôn tự hoàn thiện mình tự các dữ kiện tự nhiên.

Thế giới vật chất là một thể thống nhất, các tính chất của chúng, tổng thể là không đổi, sự tồn tại là khách quan, con người chỉ tìm ra hoặc biết thêm các tính chất ẩn của chúng chứ không thể tạo ra được tính chất của vật chất. Thực tế nền vật lý đang chia thành các nghành riêng biệt để nghiên cứu, các lý thuyết đi sâu vào từng nghành, sự tổng thể là rời rạc.

Mời các bạn tải file đính kèm để xem chi tiết:

Thuyết "Vật lý: Hạt - Trường thống nhất"
Bảng tuần hoàn
Chỉ dẫn HTTH


Email: [email protected]
Phone: 01234884125

Tác giả: Nguyễn Văn Thọ
  • 3.604

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook