sự tồn tại của vật chất tối

  • Giả thuyết về “thế giới gương” Giả thuyết về “thế giới gương”
    Giới khoa học cho rằng dạng vật chất tối bí ẩn đóng vai trò liên kết vũ trụ trên thực tế lại đang che giấu một thế giới khác, và đó là ảnh phản chiếu của thế giới mà chúng ta đang thấy.
  • Phát hiện sợi vật chất tối Phát hiện sợi vật chất tối
    Các nhà vật lý học thiên thể cho hay họ đã phát hiện được một sợi thuộc mạng lưới vật chất tối, được cho là đóng vai trò kết nối các thiên hà và giúp vũ trụ tượng hình.
  • Tìm thấy dấu hiệu của vật chất tối Tìm thấy dấu hiệu của vật chất tối
    Một thiết bị tối tân trên Trạm Không gian Quốc tế đã phát hiện bằng chứng về sự tồn tại của vật chất tối, thứ gắn kết vũ trụ thành một khối song giới khoa học chưa bao giờ thấy.