sammy Perone

  • Sinh trắc học: Mở cửa bằng mắt Sinh trắc học: Mở cửa bằng mắt
    Nhà nghiên cứu Sammy Phang – Trường đại học Kỹ thuật Queensland cho biết, không phải là chuyện khoa học viễn tưởng khi nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa mắt của chúng ta có thể trở thành chiếc chìa khóa mở cửa nhà, truy cập các tài khoản ngân hàng và đăng nhậ