singapore

  • Top 10 thành phố thông minh nhất thế giới Top 10 thành phố thông minh nhất thế giới
    3 thành phố New York, London và Paris đang dẫn đầu bảng xếp hạng các thành phố thông minh nhất thế giới, theo một xếp hạng thường niên của Trường Kinh doanh IESE, Đại học Navarra, Tây Ban Nha.